Με τη ζήτηση σε καυσόξυλα να έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να θέσει κανόνες για τα είδη ξυλείας, τις ποσότητες και τις περιοχές όπου γίνεται υλοτόμηση στα δάση.

«Η απόληψη καυσοξύλων θα πρέπει να διενεργείται υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας» αναφέρει το υπουργείο σε εγκύκλιό του προς τις δασικές αρχές».

»Αναγνωρίζοντας τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των ορεινών πληθυσμών, θα πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια διευκόλυνσής τους, χωρίς όμως να θίγονται η προστασία και αειφορία των δασικών οικοσυστημάτων» επισημαίνει.

Επικαλείται δε, συνεχή γραπτά και προφορικά αιτήματα πολιτών από όλη τη χώρα που ζητούν πρόσβαση σε καυσόξυλα.

Το ΥΠΕΚΑ ζητάει από τις κατά τόπους δασικές αρχές να εκδώσουν Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις με τις εξής ρυθμίσεις:

Είδος ξυλείας:
Να περιγράφονται συγκεκριμένα η ξυλεία που επιτρέπεται να συλλεχθεί. Κατά προτεραιότητα επιτρέπεται η συλλογή καυσοξύλων από δέντρα κατακείμενα, στρεβλά, κλπ. σε ξερή ή χλωρή κατάσταση και δευτερευόντως (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) η υλοτομία ιστάμενων και χλωρών δέντρων ακατάλληλων για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας. Να αποτραπεί καταστροφή ή υλοτομία δένδρων τα οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διατήρηση και ανάπτυξη της άγριας πανίδας.

Δικαιούχοι:
Να ορίζονται οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν (για παράδειγμα κάτοικοι συγκεκριμένων κοινοτήτων με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο).

Ποσότητες:
Να καθορίζονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες ανά δικαιούχο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν αδικίες και να δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Θέσεις:
Θα πρέπει να υποδεικνύονται συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να συλλέξουν καυσόξυλα, ώστε να αποφεύγονται καταστροφές στο δάσος.

Χρονικοί προσδιορισμοί.
Να καθορίζονται συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και μήνες που επιτρέπεται η συλλογή (αν είναι δυνατόν και το δρομολόγιο), ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες.

Μεταφορά - Κυρώσεις:
Να ορίζεται ο τρόπος και χρόνος μεταφοράς των καυσοξύλων, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες. Να προβλέπονται κυρώσεις για τις περιπτώσεις που αθετούνται οι όροι της Διάταξης.

Για καμένες εκτάσεις, συντάσσεται και εγκρίνεται πίνακας υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης, στον οποίο καθορίζονται οι συστάδες (διαχειριζόμενα δάση) ή οι περιοχές (μη διαχειριζόμενα δάση) των οποίων το λήμμα θα χορηγηθεί για κάλυψη ατομικών αναγκών καθώς και οι συστάδες ή οι περιοχές των οποίων το λήμμα θα διατεθεί στο εμπόριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζεται αν έχει αναπτυχθεί αναγέννηση και να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καμένης έκτασης, ακόμη και αν αυτό απαιτεί αποκλεισμό της από την έκτακτη κάρπωση.

Μέτρα για την λαθρουλοτομία


Σε άμεση εφαρμογή τίθενται στοχευμένες δράσεις από το ΥΠΕΚΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροϋλοτομίας, που έχει προσλάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και της σημαντικής αύξησης του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης.

Με την κατεπείγουσα εγκύκλιο που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, δόθηκε εντολή προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κάτω από το συντονισμό των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για δράσεις που αφορούν τα εξής:

- Εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος εκτέλεσης υλοτομιών για τον ορεινό παραδασόβιο πληθυσμό, με την έκδοση αποφάσεων από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, που θα ρυθμίζουν την καυσοξύλευση συγκεκριμένης ποσότητας, σε συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής ατόμων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και συγκεκριμένο δρομολόγιο μεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή.

- Εισήγηση για προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν ξυλεία στο εθνικό δίκτυο της χώρας μετά τις 22:00 και μέχρι της 7:00, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.

- Συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών, εργαζομένων και εθελοντών των ΟΤΑ, καθώς και άλλων εθελοντικών ομάδων, σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την έγκαιρη επισήμανση παρανομιών με τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.

- Συμμετοχή δασικών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών θηροφυλάκων σε δράσεις επιτήρησης δασών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για την έγκαιρη επισήμανση παρανομιών.

- Τακτικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου-εξόδου πόλεων, από περιπόλους της Δασικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.

- Τακτικοί έλεγχοι σε παράνομες πύλες εισόδου, ιδίως στα βόρεια σύνορα της χώρας, από μικτούς περιπόλους της Δασικής Υπηρεσίας και της Συνοριοφυλακής.

- Αιφνιδιαστικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε μάντρες πώλησης ξυλείας (ιδίως καυσόξυλων) από άνδρες του ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.

- Κατάσχεση των εργαλείων λαθροϋλοτομίας, αλλά και των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων αυτών, με δήμευση (όχι συντηρητική κατάσχεση) και φύλαξη των εργαλείων-οχημάτων.

- Έλεγχος των παραστατικών μεταφοράς ξυλείας όλων των οχημάτων που μετακινούνται με πλοία και μεταφέρουν ξυλεία.

- Έλεγχος των ασβεστοκαμίνων-ανθρακοκαμίνων για τη χρήση νόμιμης ξυλείας.

- Αύξηση των ποινών για τους λαθροϋλοτόμους

- Καθορισμός της τιμής δημοπρασίας από τον οικείο δασάρχη των παράνομα υλοτομημένων ή συλλεγμένων καυσόξυλων, που προέρχονται από κατάσχεσή τους, σε τιμή τουλάχιστον στο τριπλάσιο της αντίστοιχης μέσης προτεινόμενης του ισχύοντος πίνακα διατίμησης.

- Τέλος, πρόκειται να εξαιρεθούν οι δασικοί υπάλληλοι από τον σχετικό περιορισμό των υπερωριών, καθώς επίσης και του σχετικού ορίου καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων.

in.gr/kathimerini.gr