Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης με το υπ αριθμ 26904/20-12-12 έγγραφο του προς τον ΟΑΔΥΚ, ζητάει να γίνει χωριστή επικαιροποίηση της μελέτης για το : « Φράγμα Σεμπρωνιώτη », προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης του και τμηματικά με δεδομένο ότι το παραπάνω έργο αποτελεί μέρος του συμπλέγματος των τριών φραγμάτων στην περιοχή .