Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 20 Μαρτίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καλαμπόκης Αλκιβιάδης – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Α.Ε.
Αντιπρόεδρος: Ανδρεαδάκης Γεώργιος – ΚΡΗΤΙΔΑ ΑΕΒΕ
Β’ Αντιπρόεδρος: Αναγνωστάκης Εμμανουήλ – ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ ΑΒΕΕ
Γεν. Γραμματέας: Κουτεντάκης Εμμανουήλ – ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταμίας: Μποτζάκης Ιωάννης – ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.
Μέλος: Μαντιδάκης Νικόλαος – ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Μέλος: Μαραγκάκης Μιχαήλ – CANDIA NUTS ΑΒΕΕ
Μέλος: Μπελιμπασάκης Ευάγγελος – ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Μέλος: Ξυλούρης Γεώργιος – ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
Μέλος: Περδικογιάννης Γεώργιος – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΠΕ
Μέλος: Τσομπανάκης Απόστολος – Ι. ΧΑΡΜΑΝΗ – Χ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.

Η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.

Απολογισμός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολύ σημαντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο διάστημα, όπως είναι το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΥΠΑΑ, που ο ΣΕΚ συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού του, καταθέτοντας ρεαλιστικές προτάσεις για τον οδηγό του.

 Επίσης, ο ΣΕΚ κατέθεσε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογικά, ύψους περίπου 3,3 εκ. €, για δράσεις στην εσωτερική αγορά. Τέλος, μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΚ είναι η δημιουργία cluster εξωστρέφειας, με τη συμμετοχή των τριών εξαγωγικών συνδέσμων. Η διοργάνωση της πρώτης στοχευμένης δράσης Go International με τη συνεργασία της EFG στην Κύπρο και η επόμενη στη Σερβία τον ερχόμενο Οκτώβριο, δίνουν τόνωση στις εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις.

Προγραμματισμός

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις προγραμματισμένες δράσεις που αφορούν το έτος 2011. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόταση που θα κατατεθεί στις 31/3 για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογικά, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, για την αγορά της Ρωσίας, με προϋπολογισμό ύψους 1.8 εκ. €.

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ANUGA 2011 με ενιαίο περίπτερο με την επωνυμία Region of Crete, σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δίκτυο Ελαιολάδου και τα Επιμελητήρια του νησιού, οι οποίοι και χρηματοδοτούν παράλληλες δράσεις και ένα μέρος του κόστους συμμετοχής των Κρητικών επιχειρήσεων.

Έγινε ανάλυση του πλάνου δράσεων και στόχων της επόμενης τριετίας, το οποίο περιλαμβάνει ενιαία συμμετοχή σε Εκθέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, συνδιοργάνωση δράσεων, ενδυνάμωση των σχέσεων με διάφορους φορείς που σχετίζονται με το εξαγωγικό εμπόριο και γενικότερα ενέργειες με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΚ και την αποτελεσματικότερη προβολή τους στη διεθνή αγορά.

Μία από τις προτεραιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί η ενίσχυση των δράσεων για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και άλλων κλάδων, πέραν της κατηγορίας των Τροφίμων & Ποτών, όπως είναι τα βιομηχανικά προϊόντα, τα δομικά υλικά, τα φυσικά καλλυντικά κ.α. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης όλων των Κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον Σύνδεσμο και τις δράσεις του, καθώς και της ένταξης νέων μελών στο μητρώο του.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση των πολυποίκιλων δράσεων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα από όλους θετικά αποτελέσματα, με μοναδικό γνώμονα την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των Κρητικών επιχειρήσεων και όλων των παραγόμενων Κρητικών προϊόντων, με συνέχεια και συνέπεια.