Ο Δήμος Πλατανιά με έγγραφό του  προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,   ζήτησε την έκδοση σχετικής ΚΥΑ για  την συνέχιση της  απευθείας παραχώρησης,  με αντάλλαγμα,  του δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης και παρόχθιας ζώνης   μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών,  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού.