Αναπροσαρμόζεται από 1 Απριλίου 2011 σε 2 τοις χιλίοις ο φόρος στις πωλήσεις μετοχών στο χρηματιστήριο από 1,5 σήμερα. Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση αυτή η οποία περιλαμβάνεται στο νόμο «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2 τοις χιλίοις) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο φόρος δύο τοις χιλίοις (2 τοις χιλίοις), θα αποδίδεται από την ΕΧΑΕ εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ, με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές πώλησης των εν λόγω μετοχών.

kathimerini.gr