Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ανηψητάκη Αντώνη με θέμα: «Θαλάσσιες Έρευνες για Πετρέλαια Νότια της Κρήτης».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Ψήφιση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2013.

1.2. Ψήφιση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012.

1.3. Ψήφιση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012.

1.4. Τροποποίηση της αριθμ. 202/12 απόφασης Π.Σ. ως προς τον ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή των επιταγών και των εντολών μεταφοράς των Τραπεζικών Λογαριασμών μέχρι του ποσού των 3.000 € για την Π.Ε. Χανίων.


2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εκτέλεσης της μελέτης: «Ηράκλειο - Μαλάδες - Γέφυρα», Αναδόχων: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ» Α.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε».

2.2. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΝΜ της μελέτης «Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού».

2.3. Έγκριση Προμελέτης Λιμενικών Έργων της μελέτης: «Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού».

2.4. Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης «Μελέτη Ολοκλήρωσης Βελτίωσης οδού Ζένια – Ποταμοί».

2.5. Έγκριση και παραλαβή «Μελέτης Σκοπιμότητας Προσδιορισμού Θέσης και σύνταξη Φακέλου Μαρίνας και Νέου Λιμένος Ιεράπετρας».

2.6. Έγκριση 4ου σταδίου μελέτης «Βελτίωση δρόμου Καλό Χωριό - Πρίνα - Μάλλες».

2.7. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη φακέλου επέκτασης αρδευτικού από γεωτρήσεις Λακωνίων».

2.8. Έγκριση: α) 2ης τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2012-Π.Κ./Π.Ε.Χ. και β)3ης τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2012-Π.Κ./Π.Ε.Ρ. . 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο «Βελτίωση Δρόμου Σχίσμα – Κακοκάμωτες – ΒΙΟΠΑ κ.λ.π.».

3.2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης».

3.3. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 7-5-2012 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επίβλεψη των έργων:
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Μελιτερό» Γούδουρα,
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Παπά Κεφάλα» Χανδρά,
- Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Κατωφύγι» Απιδίων».

3.4. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) – Ανάπλαση 5 Αιθουσών (Θέατρο, Βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο & 2 Αποθήκες) και Προμήθεια Εξοπλισμού».

3.5. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου».

3.6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερσονήσου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερσονήσου-Βελτιώσεις Υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού».

3.7. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, για το έργο: «Διευθέτηση αρχαίου υλικού, καθαρισμός, μερική ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Λιμένα Χερσονήσου».

3.8. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 17 Δήμων της Περιφέρειας, για την «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων».

3.9. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για τη «Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Λειβάδια Ιεράπετρας».

3.10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, ΤΟΕΒ Κισσάμου και ΟΑΔΥΚ για την εκτέλεση του έργου: «Έργα άμεσης παρέμβασης για αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου».

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1. Α) Αλλαγή κατηγορίας του πωλούμενου είδους στην επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών των παρακάτω εμπόρων ΛΑ: α) Αναστασίας Σαββίδου, β) Βαμβουκάκη Μαρίας, γ) Πετράκη Εμμανουήλ και δ)Πέτρου Κων/νου

Β) Μεταβίβαση: α) της αριθμ. 144 επαγγελματικής άδειας ΛΑ της Κώτη Μαρίας του Αντωνίου στην κόρη της Κώτη Ειρήνη του Ιωάννη, β) της αριθμ. 3 επαγγελματικής άδειας ΛΑ του Μπακαλίδη Βασιλείου του Αθανασίου στο γιό του Μπακαλίδη Αθανάσιο του Βασιλείου.

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Έκφραση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 216 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην ΤΚ Αμπελούζου του Δήμου Γόρτυνας, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Εμμανουήλ Ψυχαράκη, για καλλιέργεια κηπευτικών, σιτηρών και ψυχανθών.

5.2. Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 12/17-10-12, 13/26-11-2012 και 14/29-11-2012 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

5.3. Ανάκληση: α) της με αριθμ. 129/12 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρεθύμνου – Αγία Γαλήνη. Τμήμα Αρμένοι – Παλέ», Τμήμα Β, συνολικής έκτασης 74.932,52 μ2» και β) της 154/2012 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδική Παράκαμψη οικισμού Αξού», λόγω τροποποίησης στη Χ.Θ. 1+400», λόγω αλλαγής του Ν. 2882/2001 περί απαλλοτριώσεων.

6. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

6.1. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001, για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.