Οι δυνατότητες για την δημιουργία ιχθυόσκαλας στην Ανατολική Κρήτη με την συνεργασία της υπάρχουσας ιχθυόσκαλας στα Χανιά, εξετάστηκαν σε σύσκεψη με την συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Κρήτης θεανώς Βρέντζου Σκορδαλάκη, του Προέδρου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ελλάδας Κώστα Ξυλούρη, και του Προέδρου του ΟΛΗ Γιάννη Μπρά.

Ο Κώστας Ξυλούρης που με δική του πρωτοβουλία επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, πρότεινε στην αντιπεριφερειάρχη, ότι ο φορέας στον οποίο εκείνος προεδρεύει μπορεί να χρηματοδοτήσει την μελέτη για την κατασκευή και λειτουργία της ιχθυόσκαλας στην Ανατολική Κρήτη που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα όλους τους παραγωγούς.

«Είναι ανάγκη δημιουργίας μεγάλης ιχθυόσκαλας στο Ηράκλειο που θα καλύπτει την Ανατολική Κρήτη, και θα συνεργάζεται με αυτή των Χανίων ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι παραγωγοί των αλιευτικών σκαφών. Με τη δημιουργία της νέας μεγάλης ιχθυόσκαλας θα υπάρξει έλεγχος στην διακίνηση-εμπορία αλιευμάτων αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και εσόδων για την Κρήτη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ξυλούρης, προσθέτοντας ότι «η αλιεία είναι ο δεύτερος μετά τον τουρισμό πλουτοπαραγωγικός τομέας της χώρας μας και ο Οργανισμός μας δίνει μεγάλη έμφαση στις υποδομές αλιείας αλλά και στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα».

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη επεσήμανε ότι «στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας προτείνεται η δημιουργία ιχθυόσκαλας. Ωστόσο το θέμα, χρίζει περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να αναλυθούν όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία της».

Τέλος ο Πρόεδρος του ΟΛΗ Γιάννης Μπράς εμφανίστηκε καταρχήν θετικός στην δημιουργία ιχθυόσκαλας στο Ηράκλειο. «Θα το δούμε το θέμα με προσοχή όπως επίσης που μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η λειτουργία ιχθυόσκαλας στο Ηράκλειο θα συνεισφέρει συνολικότερα στην ανάπτυξη του νησιού, ενώ θα δώσει και νέες θέσεις εργασίας».