Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Δεκεμβρίου 2012 και μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου, ενέκρινε την υπ’ αριθ. 35/2012 μελέτη της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου» και την υποβολή της ομώνυμης πρότασης στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου.

Συνοπτικά η μελέτη περιλαμβάνει:

1. Την αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμό Κρασίου

Η αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στοχεύει αποκλειστικά στη βελτίωση του αερισμού του ριζικού συστήματος του αιωνόβιου δέντρου και στη βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού στην πλατεία.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι επεμβάσεων οι οποίες είναι σύμφωνες με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου ως διατηρητέου μνημείου της Φύσης την οποία εκπόνησε η Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2007.

α. Εκβάθυνση του χώρου γύρω από τον κορμό του πλατάνου, σε όσο βάθος επιτρέπει η τυχόν ανεύρεση ριζικού συστήματος.

β. Η ανακατασκευή της ράμπας πρόσβασης της πλατείας με μείωση της κλίσης της

γ. Στην κατασκευή νέας ράμπας ΑΜΕΑ καθαρού πλάτους 1,50m μέγιστης κλίσης 4% με κουπαστή σύμφωνα με την αρ. 52907/31-12-2009 απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

δ. Στην κατασκευή 4 διαμήκων αεραγωγών επί της πλατείας συνολικού μήκους 43,10 μέτρων.

ε. Στην κατασκευή 5 κάθετων αεραγωγών με εμβαδόν κατόψεως 0,80x0,80m. έκαστος.

Η επικάλυψη των αεραγωγών θα γίνει από επιλεγμένη ξυλεία ΙΡΟΚO "φουρνιστή" με πάχος σανίδας 4,6cm και πλάτος έκαστη 8cm. Μεταξύ τους οι σανίδες θα αφήνουν κενό 5mm έως 7mm από τα οποία θα αερίζεται το ριζικό σύστημα του δέντρου.

στ. Στην αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών της πλατείας με νέα παραδοσιακού τύπου.

2. Την ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού

Περιλαμβάνεται η ανάπλαση του εναπομείναντος τμήματος του κεντρικού δρόμου του οικισμού 72,00 μέτρων περίπου λίγο μετά την πλατεία Πλατάνου (προς Οροπέδιο) έως τη διασταύρωση της κεντρικού με το δρόμο που οδηγεί στο «Σπίτι Λογοτεχνίας» και το νεκροταφείο Κρασίου.
Με την ανάπλαση αυτή ο άξονας περιήγησης που έχει δημιουργηθεί με τις προηγούμενες αναπλάσεις θα μεγαλώσει σε μήκος και επιπλέον ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εκτός του κεντρικού δρόμου, όπου θα συναντήσει ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικά οικιστικό σύνολο που αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία αυτού.
Η προς ανάπλαση οδός είναι ασφαλτοστρωμένη χωρίς δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων ενώ το δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένο και χρήζει αντικατάστασης.

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής παρέμβασης είναι 431,00μ2 περίπου και οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Καθαίρεση του υφιστάμενου ασφαλτικού της περιοχής παρέμβασης, του σκυροδέματος τοπικά όπου υπάρχει και εκσκαφή τους μέχρι την τελική σκάφη σε μέσο βάθος 40εκ. από τα σημερινά υψόμετρα των οδών.

2. Εκσκαφές και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (ακαθάρτων & ομβρίων) μετά των απαιτούμενων ιδιωτικών παροχών σύνδεσης σε αυτά.

3. Εκσκαφή και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού μετά της τοποθέτησης νέων φωτιστικών παραδοσιακού τύπου.

4. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10cm σε όλη την επιφάνεια παρέμβασης.

5. Κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, πάχους 15cm με πλέγμα κατηγορίας Τ131.

6. Πλακόστρωση με την τοποθέτηση ηφαιστειογενής πέτρας Ρεθύμνης χρώματος μαύρου και παλαιωμένης όψεως διαστάσεων 10εκ. x 10-15εκ. και 20εκ. x 20-30εκ. και πάχους 6-7εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Από το σύνολο των πετρών αυτών θα είναι το 20% φυσικής όψεως, το 70% ξεφλουδισμένης και παλαιωμένης και το 10% απλά κομμένης και παλαιωμένης όψης.

7. Κατασκευή πετρόκτιστου τοιχίου αρμολογημένο μέσου ύψους 80cm στις θέσεις που προβλέπει το σχέδιο ανάπλασης, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθιστικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 167.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τα ΟΣΑΠΥ του Δήμου Χερσονήσου και η επίβλεψη θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο αιωνόβιος Πλάτανος της Πλατείας στο Κράσι αποτελεί σύμβολο και συγχρόνως στολίδι για ολόκληρο το Δήμο Χερσονήσου. Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και του φυσικού οικοσυστήματος των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ.»