Το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την αριθ. 3701/2012 απόφασή του, μετά από αίτηση ανάκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και σχετική παρέμβαση του Δήμου Χερσονήσου, ανακάλεσε σχετική απόφαση του αρμόδιου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εμπόδιζε την υπογραφή συμβάσεων.

Ύστερα από τα παραπάνω και μετά την έκδοση της απόφασης του 6ου Τμήματος του ΕλΣυν δεν κωλύεται πλέον η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Το αρμόδιο τμήμα του ΕλΣυν με την απόφασή του, απέτρεψε βέβαιο κίνδυνο να ακυρωθεί η δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και προσφέρει τεράστια συνδρομή και υποστήριξη στις εργαζόμενες μητέρες,
Επιπρόσθετα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελληνική Κοινωνία, η χρηματοδότηση δομών από το ΕΣΠΑ συμβάλλει ουσιαστικά στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.»