Αλλαγές θα υπάρξουν από το νέο έτος στο ύψος των εφάπαξ, τα οποία περικόπτονται έως 83%, σε 20 Τομείς Πρόνοιας που παρουσίασαν ελλείμματα. Το μέτρο αφορά, όσους υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης εφάπαξ, από την 1η Αυγούστου 2010 και μετά.

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία ως εξής:

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%.

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%.

Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%.

Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%.

Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%.

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%.

Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%.

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%.

Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%.

Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%.

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%.

Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%.

Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%.

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%.

Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%.

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%.

Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%.

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%.

Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%.

Στον Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ