Απελευθέρωση των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για όλες τις τάξεις των βαθμίδων εκπαίδευσης φέρνει ο νέος χρόνος όπως προβλέπεται σε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες, μειώθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά κατά 2%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύουν πρόσθετες εκπτώσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους.

Στα δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, ΙΕΚ, κ.λπ. που διαμορφώνονται ελεύθερα η μείωση ήταν μεγαλύτερη και κλιμακώνεται έως 6,7%.

Με την απελευθέρωση των διδάκτρων των σχολείων η κυβέρνηση αναμένει ενίσχυση του ανταγωνισμού, περαιτέρω πτώση του συνολικού κόστους για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και πιο διαφανή καταγραφή των τιμοκαταλόγων.news247.gr