Προχωρούν από την επόμενη εβδομάδα οι διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα με την προσοχή να στρέφεται στην έκδοση των μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (CoCos) των τραπεζών και στο διαχωρισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε «καλή» και «κακή» τράπεζα

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών περιλαμβάνει τρία βήματα:

- Τη μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ήτοι την προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.

- Την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds - CoCos) έως το τέλος του τρέχοντος μηνός. Τα ποσά αυτά θα καθοριστούν από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και τα ομολογιακά δάνεια θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

- Θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης. Με βάση το σχέδιο αυτό και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών.

Οι μη συστημικές τράπεζες, όπως προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου του 2013. Μπορούν επίσης να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών.

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ο οποίο θα διαχωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και το υγιές κομμάτι του ενεργητικού ενδεχομένως θα εξαγορασθεί από μία εκ των ενδιαφερομένων συστημικών τραπεζών.

 

in.gr