Σε 48 υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεκτείνεται από τις 9 Ιανουαρίου, η αρμοδιότητα χορήγησης προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους μπορούν, 2 έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για συνταξιοδότηση, να απευθύνονται για χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης στις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Στα (38) Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων.

2. Στην Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ).

3. Στα Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Αιγάλεω, Κορίνθου, Σερρών, Κορωπίου, Σπάρτης, Κατερίνης, Λαυρίου, Βέροιας και Νάουσας.

Δυνατότητα χορήγησης προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων είχε μέχρι σήμερα μόνο το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ) και σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, η επέκταση της αρμοδιότητας στοχεύει στην ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και υπαγορεύεται από την ανάγκη εξασφάλισης στους πολίτες της γνώσης του χρόνου ασφάλισής τους, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ιδίως μετά τις πρόσφατες μεταβολές της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ διαβεβαιώνει επίσης, ότι οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης θα επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες Μονάδες, παράλληλα με το σχέδιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ, που υλοποιείται με τη συνένωση των Μονάδων και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.


kathimerini.gr