Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού, επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ)».