Τη διευκόλυνση κάποιων επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά από επαγγελματίες αγρότες προωθεί μία από τις ειδικές διατάξεις που συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.
Διευκόλυνση επενδύσεων από αγρότες

Συγκεκριμένα, λόγω των δυσκολιών χρηματοδότησης των αγροτών που συνεργάζονταν με την Αγροτική Τράπεζα, το υπουργείο Ανάπτυξης συμπεριέλαβε στο εν λόγω σχέδιο νόμου ειδική διάταξη (Αρθρο 24: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς), προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς από επαγγελματίες αγρότες. Με τη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται παράταση διάρκειας 2 μηνών στις συμβάσεις επαγγελματιών αγροτών, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρτίου του 2013.

ethnos.gr