Μάλιστα, ενημερωτικά θα στέλνονται και σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου οι εκπρόσωποι των δανειστών μας να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Eτσι, στο τέλος κάθε εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αποστέλλει στην τρόικα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους, τη ρευστότητα των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, στα τέλη κάθε μήνα η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ενημερώνει την τρόικα στέλνοντάς της:

  • Αναλυτικά στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον μήνα αναφοράς.
  • Επικαιροποιημένο σχεδιασμό για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους υπόλοιπους μήνες του έτους.
  • Αναλυτικά στοιχεία για τη μισθολογική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης, ανά υπουργείο και ανά φορέα, με στοιχεία αμοιβών και επιδομάτων, αριθμό εργαζομένων και μέσο μισθό.
  • Στοιχεία για το χρέος και την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.
  • Αναφορά για τις ιδιωτικοποιήσεις και τον ισολογισμό του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).
  • Αναφορά για τα οικονομικά δεδομένα των ΔΕΚΟ (έσοδα, δαπάνες, αριθμός εργαζομένων και υποχρεώσεις).
  • Στοιχεία για την κίνηση των ειδικών λογαριασμών του κράτους.
  • Στοιχεία για τις δαπάνες στον κλάδο της Υγείας και στα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Στοιχεία για ενεργητικό και παθητικό ελληνικών τραπεζών, μεταφορά κεφαλαίων τους προς τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε τριμήνου θα αποστέλνονται στοιχεία για ληξιπρόθεσμες οφειλές της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων αλλά και στοιχεία για την κατανομή των δανείων από τον Μηχανισμό Στήριξης αναλυτικά ανά κατηγορία (ειδικός λογαριασμός, μείωση χρέους, τόκοι, άλλες δημοσιονομικές ανάγκες κ.ά.).

Μάλιστα, ενημερωτικά θα στέλνονται και σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου οι εκπρόσωποι των δανειστών μας να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Eτσι, στο τέλος κάθε εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αποστέλλει στην τρόικα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους, τη ρευστότητα των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας της Ελλάδος.

imerisia.gr