Η επέκταση των αντικειμενικών αξιών φέρνει 7 αυξήσεις σε άλλους φόρους που πληρώνουμε

Δείτε ποιες είναι οι δυσβάσταχτες φορολογικές επιβαρύνσεις που έρχονται μέσα στο 2013.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν να αυξάνονται:

-Το χαράτσι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ,
- Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας,
- Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας,
-Οι φόροι μεταβίβασης,
-Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικής παροχής,
-Τα τέλη έκδοσης οικοδομικών αδειών,
-Τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικιών και δεκάδες άλλοι φόροι.

Η επιβάρυνση σε πολλές περιπτώσεις θα είναι διπλή καθώς εκτός από την αύξηση της φορολογητέας αξίας των εκτάσεων και των κτισμάτων λόγω της ένταξής τους στο αντικειμενικό σύστημα, θα έρθει και η «ευθυγράμμιση», όπως ορίζει το μνημόνιο, των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές που στις περισσότερες περιοχές μεταφράζεται σε αυξήσεις.

Με βάση το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς τόσο τα κτίσματα όσο και οι εκτάσεις που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των τιμών τους, είναι κατά κανόνα ευνοημένα σε σχέση με ό,τι ισχύσει για τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητα.

Η αξία των κτισμάτων εκτός αντικειμενικού συστήματος δεν υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης που ισχύει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά με βάση έναν περίπλοκο υπολογισμό που αφετηρία του είναι η «τιμή εκκίνησης» του κόστους κατασκευής προσαυξημένη συνήθως κατά 40% ή 50% ανάλογα με το είδος του κτίσματος.


newsit