Στον «αέρα» κινδυνεύει να τιναχτεί, η πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των τελειόφοιτων της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου αφού το ταξιδιωτικό γραφείο που είχε προγραμματίσει να τους μεταφέρει στις Βρυξέλλες, συνεργάστηκε με αντίστοιχο της Βελγικής πόλης, στο οποίο όφειλε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Το ταξιδιωτικό γραφείο των Βρυξελλών κράτησε την προκαταβολή των Ηρακλειωτών ως μέρος των οφειλομένων με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο ν’ ακυρωθεί η εκδρομή.

Γονείς των μαθητών συγκεντρώθηκαν στο Γ’ Ενιαίο Λύκειο για να συντονίσουν τις αντιδράσεις τους.