Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στον Ευαγγελισμό Καστελλίου η σύγκληση του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για το 2013, στη διάρκεια του οποίου έγιναν δημαιρεσίες για την εκλογή νέων μελών, τόσο στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεωθεί η θητεία του κ. Γιώργου Γρηνάκη στη θέση του Προέδρου του Σώματος.

Παράλληλα, ανανεώθηκε και η θητεία της κας. Όλγας Δραμουντάνη – Κουτεντάκη στη θέση της Αντιπροέδρου, ενώ στη θέση του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε η κα. Κατερίνα Καλομοίρη.

Όπως λοιπόν προέκυψε από τις δημαιρεσίες το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας έχει ως εξής:

Πρόεδρος Γεώργιος Γρηνάκης
Αντιπρόεδρος Όλγα Δραμουντάνη
Γραμματέας Κατερίνα Καλομοίρη

Σε ό,τι αφορά τα μέλη των δύο επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με το Νόμο του Καλλικράτη προβλέπεται 4 τακτικά και 3 αναπληρωματικά να προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ενώ 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά προτείνονται από τη μειοψηφία.

Έπειτα από τις νέες δημαιρεσίες, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στις οποίες βάσει του Νόμου Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, έχουν ως εξής:

Βασιλάκης Γιάννης, Καλομοίρη Κατερίνα ,Μουρτζάκης Γιώργος, Μανουράς Αριστείδης, Κεγκέρογλου Χρυσούλα,Κατσαπρακάκης Γιώργος