Στην όγδοη θέση στην Ευρώπη των «27» βρίσκεται η Ελλάδα στον τομέα της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Η παραοικονομία στη χώρα μας φθάνει το 25% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 50 δισ. ευρώ.

Στις πρώτες επτά θέσεις βρίσκονται οι Βουλγαρία (31,9% του ΑΕΠ), Εσθονία (29,3%), Ρουμανία (29,1%), Λετονία (28,5%), Λιθουανία (26,1%), Κύπρος (25,6%) και Μάλτα (25,3%).

Ο μέσος όρος της ΕΕ των «27» είναι 14,9% και της Ευρωζώνης των «17» 15%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Αυστρία (7%), Λουξεμβούργο (8,2%) και Ολλανδία (9,5%).

«Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά παραοικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ σημειώνει κάποια μικρή κάμψη το τελευταίο διάστημα, που όμως οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικότερη κρίση και όχι στην υλοποίηση μέτρων για την καταπολέμηση της'», σχολίασε ο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κ. Μίχαλος.

Όπως επισήμανε, «αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή σχεδιαστούν και εφαρμοστούν πρακτικά μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, και παράλληλα εξυγιανθούν και ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, τότε πραγματικά θα πετύχουμε ως χώρα τον περιορισμό της παραοικονομίας τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».in.gr