Για την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημοτικά Σχολεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Γουβών του Δήμου Χερσονήσου, απαντά ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, και αναφέρει ότι το Υπουργείο έχει ήδη μεριμνήσει για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Πιο συγκεκριμένα στην Απάντησή του, ο Υφυπουργός επισημαίνει ότι με «Υπουργική Απόφαση στις 30-8-2012 διορίστηκαν για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 5 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων και 35 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, από τους οποίους ένας (1) και τέσσερις (4) αντίστοιχα διορίστηκαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου».

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο «η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία/συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνεται για τις τυχόν ελλείψεις των σχολικών μονάδων σε διδακρικό προσωπικό και να επιλαμβάνεται για την κάλυψή τους».

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός «από την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδωνΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, στις 5-9-2012, κρίθηκε σκόπιμη η κάλυψη του συνόλου σχεδόν των δηλωθέντων κενών σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων της Επικράτειας. Συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου καλύφθηκε το 80% των δηλωθέντων λειτουργικών αναγκών.»

Στη συνέχεια στα πλαίσια των περιορισμένων εναπομεινασών πιστώσεων, στις 12-11-2012 καλύφθηκαν τα επείγοντα λειτουργικά κενά, όπως αυτά διατυπώθηκαν στα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα των περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου αιτήθηκε την πρόσληψη 3 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 4 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Αναφορικά με τα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π) , που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, η Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ έχει φροντίσει για την κάλυψη σχεδόν του συνόλου των λειτουργικών αναγκών των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μονάδων, όχι μόνο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αλλά της Επικράτειας.