Το ποσό των 2,6 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω της έκδοσης μηνιαίων και εξαμηνιαίων έντοκων ομολόγων, (4 και 26 εβδομάδων) με μειωμένο κόστος δανεισμού.

Η μέση απόδοση των μηνιαίων τίτλων υποχώρησε στο 3,95%, έναντι 3,99% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Για τους 6μηνους τίτλους, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,3% από 4,38% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε 1,69 φορές έναντι 1,54 φορές, αντιστοίχως.

Πέραν του συνολικού δημοπρατούμενου ποσού, ύψους 2 δισ. ευρώ, για τα μηνιαία έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 225 εκατ. ευρώ και για τα εξαμηνιαία 375 εκατ. ευρώ.


real.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ