Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2012, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επίσης τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη βροχόπτωση της περιόδου Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012 συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση το Δεκέμβριο εμφανίζεται στη Χρυσοσαλίτισσα (88 mm) ενώ η υψηλότερη στον Αλικιανό (177 mm). Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης για το μήνα Δεκέμβριο σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Νομού, ήταν μεγαλύτερο από το περυσινό, με εξαίρεση τη Χρυσοσκαλίτισσα, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στο Βαρύπετρο.

Όσον αφορά στο σύνολο της βροχόπτωσης από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο, μεγαλύτερο ύψος βροχής παρατηρήθηκε στο Αγροκήπιο, το Βαρύπετρο και τον Αλικιανό, ενώ το μικρότερο ύψος παρατηρήθηκε στη Χρυσοσκαλίτισσα. Συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η βροχόπτωση εμφανίζεται μειωμένη σε όλες τις περιοχές με τη μεγαλύτερη μείωση να παρουσιάζεται στο Έλος (61,9% σε σχέση με πέρυσι).


ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΠΤ - ΔΕΚ

2011

2012

%

2011

2012

%

Αλικιανός

104,4

177,0

+69,5

393,8

294,8

-25,1

Αγροκήπιο

82,6

149,7

+81,2

312,6

300,5

-3,9

Έλος

217,6

107,4

-49,4

598,8

228,4

-61,9

Αρμένοι

67,2

118,3

+76,0

351,3

216,3

-38,4

Βαρύπετρο

74,0

136,5

+84,5

396,5

298,5

-24,7

Φραγκοκάστελλο

94,0

113,0

+20,2

205,0

188,0

-8,3

Χρυσοσκαλίτισσα

85,0

88,0

+3,5

230,0

179,0

-22,2