Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση επιτροπής αναζητώντας λύση για τους ομολογιούχους, φυσικά πρόσωπα που είδαν τις αποταμιεύσεις τους να εξανεμίζονται λόγω του κουρέματος των ομολόγων τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η Επιτροπή θα μελετήσει τους εναλλακτικούς τρόπους για την αποζημίωσή τους, αν και το θέμα κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων θα ήταν και η θέσπιση φορολογικών απαλλαγών για τους ομολογιούχους έναντι των ζημιών που υπέστησαν οι αποταμιεύσεις τους από το κούρεμα.in.gr