Στην Eurostat προσκρούει το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου για τις τράπεζες καθώς η διάταξη που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ως παράνομη κρατική ενίσχυση.

Έτσι, το άρθρο 11 του φορολογικού σχεδίου νόμου που αφορούσε στον αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες διαγράφηκε και θα κατατεθεί εκ νέου. Η σχετική διάταξη αναγνώριζε τον αναβαλλόμενο φόρο στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και συμψήφιζε τις ζημίες από την συμμετοχή τους στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους με μελλοντικά κέρδη σε βάθος 30 ετών.

Με τον τρόπο αυτό οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών μειωνόντουσαν κατά 4,5 δισ. ευρώ περίπου.

Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο προκειμένου να μην θεωρηθεί ως μεταβίβαση κεφαλαίων από το δημόσιο στις τράπεζες, κάτι που θα θεωρούνταν παράνομη κρατική ενίσχυση που θα επιβάρυνε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Κατά τις συζητήσεις αυτές το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, όπως έχει υπολογισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει μεταβληθεί, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα καθώς εάν ο αναβαλλόμενος φόρος θεωρηθεί κρατική ενίσχυση θα επιβαρύνει ανάλογα και το δημοσιονομικό έλλειμμα της περιόδου 2012 -2013.

Αλλά και τα ίδια τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης δεν ξέρουν προς τα που θα πάει το πράγμα με τον αναβαλλόμενο φόρο. Άλλα αναφέρουν πως με την νέα ρύθμιση που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών θα αναγνωριστούν πρόσθετες ελαφρύνσεις υπέρ των τραπεζών και άλλα αναφέρουν πως ο αναγνωριζόμενος αναβαλλόμενος φόρος στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα μειωθεί σημαντικά.

Το ζήτημα, κατά κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να ξεκαθαρίσει αύριο με την χορήγηση σχετικών οδηγιών από τις Βρυξέλλες.

Για το θέμα αναμένουν σχετική πληροφόρηση και οι τραπεζικές διοικήσεις.newsbeast.gr