Συνάντηση με αντικείμενο της ραγδαίες εξελίξεις στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού πραγματοποίησαν  οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων του νησιού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στο ΤΕΕ/ΤΔΚ-Παράρτημα Ρεθύμνου.

Σε ανακοίνωση τους οι αρχιτέκτονες αναφορικά με την συνάντηση επισημαίνουν:

"Στα πλαίσια των ως επί το πλείστον δυσάρεστων ραγδαίων εξελίξεων που διαμορφώνουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού και θέτουν σε νέες βάσεις τις προοπτικές εξέλιξής του, οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων που εδρεύουν στη Κρήτη, έλαβαν την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση.

Οι αλλαγές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αφορούν στο επιστημονικό αλλά και στο επαγγελματικό κομμάτι του αρχιτέκτονα αλλά και του μηχανικού γενικότερα θέτουν σε κίνδυνο την υπόσταση του επαγγέλματος. Οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2011, με την “απελευθέρωση των αμοιβών των μηχανικών” και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα (Ν.4014/11, Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, Ένταξη στον ΕΟΠΠΥ, κλπ). Επιπρόσθετα, η δίωξη από την Κυβέρνηση των δομών που υποστήριζαν μέχρι πρότινος τους μηχανικούς, όπως η πρόσφατη κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ του ΤΕΕ για την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, είναι μόνο μια από τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως κλάδος.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, πως η σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων και αλλαγών που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μας, δεν μας αφήνει περιθώρια για αποσπασματικές ενέργειες αλλά αντίθετα θα πρέπει να μας βρει περισσότερο ενωμένους παρά ποτέ.  

Μέσα στο κλίμα αυτό, η συνάντηση είχε σαν στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε βασικά θέματα που αφορούν τα θεσμικά και τα επαγγελματικά ζητήματα που σχετίζονται με τον κλάδο των αρχιτεκτόνων μηχανικών, αλλά και θέματα που αφορούν τη Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα εξής θέματα:

•Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Συζήτηση για την πιθανή πραγματοποίηση παγκρήτιας Έκθεσης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με ενδεικτικό θέμα: “100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα: επιρροές και αλληλεπιδράσεις στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία”.

•Β.Α.Π.Ε.

Συζήτηση επί των κινητοποιήσεων κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επί της νομικής προσφυγής προς το ΣτΕ που έχουν καταθέσει ήδη οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου και Λασιθίου. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων τάχθηκε κατά των “fast track” επενδύσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου.

•Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Ενημέρωση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χανίων για την πορεία των νομικών προσφυγών κατά Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση έργων στην Παλιά Πόλη από το Δήμο Χανίων. Τονίστηκε μεταξύ άλλων, η ανάγκη σύνταξης κειμένου που θα αναφέρεται στη παραβίαση των διατάξεων περί υποχρεωτικής διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού όταν πρόκειται για αξιόλογα τεχνικά έργα (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011) και στα πολλαπλά πλεονεκτήματά τους. Στόχος είναι το κείμενο να σταλεί σε όλους τους Δημάρχους.

•Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Εντοπισμός προβλημάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε Περιφερειακό επίπεδο. Το Συμβούλιο είναι ένα και κοινό για όλη τη Κρήτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαδικαστικά προβλήματα και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων. 

•Ασφαλιστικό ζήτημα

Συζητήθηκαν εκτενώς οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει το κεντρικό ΤΕΕ και τα μέτρα που έχει λάβει (αναστολή λειτουργίας συστήματος αυθαιρέτων, χορήγηση χειρόγραφων βεβαιώσεων νομιμότητας για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, αποχή μελών από μόνιμες επιτροπές, κλπ) προς την κατεύθυνση αυτή. Αναλύθηκαν διεξοδικά οι επιπτώσεις στο επάγγελμα των μηχανικών από τη συνεχιζόμενη έως σήμερα απεργιακή κινητοποίηση. Στην πλειοψηφία τους οι παρόντες εκπρόσωποι των Συλλόγων καταδίκασαν κάθε πρακτική της πολιτικής ηγεσίας που αντίκειται στα συμφέροντα των μηχανικών.   

•Τοπογραφικά διαγράμματα

Τέθηκε το ζήτημα της απαγόρευσης υπογραφής από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς, των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το θέμα του διαχωρισμού των δικαιωμάτων μεταξύ των ειδικοτήτων. 

•Σχέδια Πόλης

Συζητήθηκε το ζήτημα της μη κύρωσης των επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων και του ελέγχου του Γενικού Περιφερειακού Σχεδίου. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη καταγραφής και επικαιροποίησης των μορφολογικών χαρακτηρισμών των οικισμών, μια εργασία που θα προσφέρει απασχόληση σε άνεργους συναδέλφους. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ομόφωνα αποφασίστηκε, η κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων που εδρεύουν στη Κρήτη να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται η εξέλιξη όλων των προαναφερόμενων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με το ρόλο του αρχιτέκτονα μηχανικού, όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα.

Διευκρινίζουμε ότι, τα πορίσματα των συναντήσεων αυτών, δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν αποφάσεις που θα εκδίδονται σε πανελλαδικό επίπεδο και αφορούν τον κλάδο των αρχιτεκτόνων μηχανικών. Στόχος των συναντήσεων είναι να ενδυναμώσουν και να συσπειρώσουν τα μέλη των τοπικών Συλλόγων και να παρακολουθήσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία της αρχιτεκτονικής σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης."

Τα πρακτικά της συνάντησης είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Εκ μέρους των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κρήτης

Οι Πρόεδροι

Αβραμάκης Μανώλης

Καλλιγέρης Γιώργος

Κουτσουμπού Φανή

Μανωλεσάκης Βαλάντης