Πρόβλημα με τη ρύπανση του αέρα διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Ειδικότερα, σε ποσοστό 72%, οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά των αρμόδιων Αρχών στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, το 79% πιστεύει ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε να θεσπίσει συμπληρωματικά μέτρα, ενώ το 56% θεωρεί ότι την τελευταία δεκαετία η ποιότητα του αέρα έχει χειροτερέψει. Επ΄αυτής της τελευταίας εκτίμησης, το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ιταλία (81%), αλλά επίσης σε Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ισπανία (70%-75%).

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 25.000 πολίτες από τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., κατά κοινή εντύπωση η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από τα οχήματα (96%), τις βιομηχανίες (92%) και τις διεθνείς μεταφορές (86%), ενώ στην αντιμετώπιση της μόλυνσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο βιομηχανικό και ενεργειακό τομέα (43%).

Ειδικότερα, οι Έλληνες ζητούμε να ληφθούν πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα, ενώ θεωρούμε ότι η ρύπανση του αέρα επιβαρύνεται από τη βιομηχανία (94%), τις διεθνείς μεταφορές (88%), ιδιαίτερα από τα λύματα της γεωργίας (όπου σημειώνουμε το υψηλότερο ποσοστό με 93%) και την ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών (80%). Στο γενικό ερώτημα περί της ενημέρωσής μας επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη μόλυνση του αέρα, οι Έλληνες περίπου διχαζόμαστε –«πολύ» και «καλά ενημερωμένοι» δηλώνουμε κατά 41%, ενώ «όχι καλά» και «καθόλου» δηλώνει το 59%–. Ωστόσο, στο παρεπόμενο ερώτημα, αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας του αέρα, οι Έλληνες εμφανίζουμε άγνοια, καθώς θετικά απαντά μόλις το 11% , το χαμηλότερο ποσοστό, με μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό το 25%. Στο ερώτημα όμως, αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, οι Έλληνες παρουσιάζουμε καλύτερη ενημέρωση, καθώς θετικά απαντά το 33%.

Όπως δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος επίτροπος Γιάνεζ Ποτότσνικ, τα ευρήματα της έρευνας θα προσανατολίσουν σημαντικά την ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται ακριβώς στην αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία θα παρουσιαστεί το β' εξάμηνο του 2013.

 

zougla.gr