Την οδό της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 99 επέλεξε η Sprider Stores. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρία «υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως «η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της» ενώ αναφέρεται πως «η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της».

Επιπλέον αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε και η εταιρεία "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.", επίσης συμφερόντων των ιδιοκτητών της Sprider Stores.

Γιαν. Ξ.