Το έργο της επέκτασης του Γηροκομείου Ρεθύμνου του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου θα πραγματωθεί σε τέσσερεις φάσεις στα πλαίσια της ένταξής του από το 2006 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η νότια πτέρυγα βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης με προβλήματα στη χρηματοδότησή της. Στη δεύτερη φάση γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων στη νέα πτέρυγα και διαμόρφωση γραφείων στις υφιστάμενες υποδομές με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες, έπειτα και από επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης.

Όπως διαβεβαίωσε η Πρόεδρος του Γηροκομείου Ρεθύμνου επιχειρείται και η ένταξη του απαιτούμενου ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο ΕΣΠΑ και η αποπεράτωση των εργασιών με δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εκκρεμείς οφειλές αυτή τη στιγμή στον εργολάβο, ύψους 300000 ευρώ.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες με την ανέγερση πτέρυγας εκτός από τη νότια πλευρά και στην πλευρά βόρεια των υφιστάμενων υποδομών, το Γηροκομείο Ρεθύμνου, το μοναδικό σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης θα έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 62 ηλικιωμένων.