Επτά νέα προγράμματα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων καθώς και 13 που ήδη υλοποιούνται, παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων», έχουν συνολικό κόστος 600 εκ. ευρώ και αφορούν 350 χιλιάδες νέους έως 35 ετών.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στους νέους και τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη συντονισμένη, στοχευμένη και αλληλοσυμπληρούμενη δράση για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της ανεργίας των νέων στη χώρα μας.

 

skai.gr