Εντυπωσιακά στοιχεία για την κατάσταση στην αγορά του Νομού Ηρακλείου την τελευταία διετία, προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που διαθέτει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σχετικά με την ίδρυση και τη διαγραφή επιχειρήσεων κατά την περίοδο αυτή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του 2011 δημιουργήθηκαν 2.270 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 1.728 ενώ το 2012 άνοιξαν 1.493 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 1.983. Δηλαδή στη διάρκεια του 2011 οι εγγραφές ξεπέρασαν κατά 542 τις διαγραφές, ενώ το 2012 τα δεδομένα αντιστράφηκαν και οι διαγραφές ξεπέρασαν κατά 490 τις εγγραφές.

Τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασε το 2011 ο κλάδος του εμπορίου, όπου σημειώθηκαν 56 διαγραφές περισσότερες από τις εγγραφές και ακολούθησε ο τομέας των εξαγωγών με 14 διαγραφές. Ωστόσο βελτιωμένη εικόνα παρουσίαζε ο κλάδος της μεταποίησης με 118 εγγραφές επιπλέον των διαγραφών, ο κλάδος του τουρισμού με 73 εγγραφές επιπλέον διαγραφών και ο κλάδος υπηρεσιών με 421 εγγραφές επιπλέον των διαγραφών, αντίστοιχα.

Η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η τοπική οικονομία αποτυπώνεται περίτρανα στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί για το 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου, μόνο ο κλάδος των υπηρεσιών κατάφερε να κλείσει οριακά με θετικό πρόσημο καταγράφοντας 34 εγγραφές περισσότερες από τις διαγραφές. Στους υπόλοιπους κλάδους οι διαγραφές υπερέχουν κατά 224 των εγγραφών στον εμπορικό, κατά 9 στον εξαγωγικό, κατά 266 στον μεταποιητικό και κατά 25 στον τουριστικό αντίστοιχα.

Ειδικότερα, κατά τον τελευταίο μήνα του 2012, όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο καθώς στο τμήμα εμπορίου ενεγράφησαν μόλις 45 επιχειρήσεις και διεγράφησαν 72, στο εξαγωγικό τμήμα υπήρξαν μηδενικές εγγραφές και 2 διαγραφές, στο τμήμα μεταποίησης δημιουργήθηκαν 21 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 66, στο τουριστικό τμήμα παρουσιάστηκαν 2 εγγραφές και 6 διαγραφές και τέλος στο τμήμα υπηρεσιών ενεγράφησαν 47 επιχειρήσεις και διεγράφησαν 88.