Διψήφιες μειώσεις της παραγωγής, των εσόδων και των νέων παραγγελιών, αλλά και περαιτέρω πτώση του αριθμού των απασχολουμένων, κατέγραψε το 2012 η ελληνική χημική βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας είχε μειωθεί το 2011 κατά 4,3%, έναντι ανόδου 1,5% το 2010, πτώσης 14,6% το 2009 και πτώσης 4,8% το 2008.

Η συρρίκνωση του όγκου της παραγωγής της το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012 ανέρχεται σε 12,8%, έναντι 5,3% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής.

Μειωμένη ήταν η παραγωγή του κλάδου όλους τους μήνες του 2012 έως τον Οκτώβριο, για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία.

Επίσης, κατεγράφη πτώση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο με διαθέσιμα στοιχεία, έναντι αύξησής του το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 12,8%. Η πτώση είναι πολλαπλάσια από εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2011 (-2,5%).

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή ζιζανιοκτόνων κατά 1,3%, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού κατά 3,3% και άκυκλων υδρογονανθράκων κατά 200,3%.

Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή πολυμερών του στυρολίου σε πρωτογενείς μορφές κατά 10,0%, υδρογόνου, αργού, αζώτου, οξυγόνου και άλλων χημικών αερίων κατά 12,2%, αζωτούχων λιπασμάτων κατά 36,5%, εντομοκτόνων κατά 20,6%, πολυμερών του χλωριούχου βινυλίου κατά 58,2%, συγκολλητικών ουσιών κατά 39,5%, λιπασμάτων εκτός των αζωτούχων και των φωσφορικών κατά 43,2%, πολυακεταλών, άλλων πολυειθέρων και ρητινών σε πρωτογενείς μορφές κατά 86,8%, χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε υδατώδες μέσο κατά 23,1%, χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε μη υδατώδες μέσο κατά 20,7%, μυκητοκτόνων κατά 22,35%, απορρυπαντικών και προϊόντων πλύσης κατά 8,95% και ενεργού άνθρακα και λοιπών χημικών προϊόντων κατά 31,2%.

O όγκος της παραγωγής του κλάδου στο δεκάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 26,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 73,8 μονάδες.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά και τους δέκα πρώτους μήνες του 2012. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -16,4% τον Ιανουάριο (+17,3% τον ίδιο μήνα του 2011), -18,0% τον Φεβρουάριο (+3,4%), -19,4% τον Μάρτιο (-1,5%), -8,4% τον Απρίλιο (-8,8%), -8,1% τον Μάιο (-12,3%), -11,1% τον Ιούνιο (-11,2%), -11,0% τον Ιούλιο (+6,4%), -16,5% τον Αύγουστο (-8,4%), -13,5% τον Σεπτέμβριο (+4,7%) και -5,1% τον Οκτώβριο (-9,8%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του τους oκτώ από τους δέκα πρώτους μήνες του 2012. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -13,0% τον Ιανουάριο (+29,7% τον ίδιο μήνα του 2011), -19,0% τον Φεβρουάριο (+16,8%), -11,3% τον Μάρτιο (-4,4%), +0,3% τον Απρίλιο (-11,7%), -6,7% τον Μάιο (-0,7%), -6,8% τον Ιούνιο (-4,0%), -13,5% τον Ιούλιο (+19,4%), -14,3% τον Αύγουστο (+2,1%), -18,9% τον Σεπτέμβριο (+24,5%) και +3,8% τον Οκτώβριο (-16,5%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 10,4% (2011/2010: +4,6%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012 ήταν κατά 15,1% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 84,9 μονάδες (2005: 100 μονάδες). Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από πτώση των νέων παραγγελιών.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες παραγγελίες του κλάδου την περίοδο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012 ήταν μειωμένες κατά 10,2%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Η μείωσή τους ανά μήνα, κατά το 2012, έχει ως εξής: -15,2% τον Ιανουάριο (+27,1% τον Ιανουάριο του 2011), -19,8% τον Φεβρουάριο (+18,9%), -10,9% τον Μάρτιο (-10,1%), -6,0% τον Απρίλιο (-7,4%), -4,9% τον Μάιο (-1,6%), -6,4% τον Ιούνιο (-4,8%), -17,0% τον Ιούλιο (+19,3%), -15,1% τον Αύγουστο (+10,0%), -13,8% τον Σεπτέμβριο (+7,8%) και +9,0% τον Οκτώβριο (-14,1%).

Επίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2011 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στην ελληνική χημική βιομηχανία μειώθηκαν κατά 583. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 10.125 άτομα στα 9.542 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 5,8%.

Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το έτος αυτό, στο 5,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 4,6% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.


newsbeast.gr