Από 1 Ιουλίου 2013 θα τεθεί σε εφαρμογή ο φόρος υπεραξίας στα κέρδη από πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστήριο, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο με την οποία παρατείνεται η αρχική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου που ήταν η 1η Απριλίου 2013.

Η τροπολογία περιλαμβάνει τις διορθώσεις που ανακοινώθηκαν την Τρίτη σε μια σειρά ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί την Παρασκευή στη Βουλή.

Μεταξύ αυτών προσδιορίζεται το οριστικό καθεστώς που θα ισχύσει για τις αποδείξεις δαπανών ενώ προβλέπεται η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών από το φορολογητέο εισόδημά τους.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο τα 10.500 ευρώ. Στο ποσό των αποδείξεων που θα υπολείπεται θα επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 22%

Η εφορία θα αναγνωρίζει αποδείξεις και για δίδακτρα φροντιστηρίων

Η υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων αφορά αποδείξεις δαπανών που έχουν εκδοθεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς λαμβάνονταν υπόψη μόνο οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί εντός Ελλάδος

Ο φόρος υπεραξίας 20% στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα ισχύσει για ακίνητα που μεταβιβάζονται από 1. 1. 2013 και μετά.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ