Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εκλογή, εκτός του Προέδρου, λοιπών μελών Διοικητικής Επιτροπής (Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Οικον. Επόπτη).
2.- Έγκριση προϋπολογισμού Επιμελητηρίου μας χρήσης 2013.
3.- Ορισμός νέου Προέδρου Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικού Επιμελητηρίου μας.
4.- Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης.
5.- Υπόδειξη εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών προμηθειών Γενικoύ Νοσοκομείου Ρεθύμνης.
6.- Επιχορήγηση Δήμου Ρεθύμνης για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης στο Στρασβούργο της έκθεσης «E-cite Ρέθυμνο».
7.- Αιτήματα επιχορηγήσεων.
8.- Ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε μια σεμνή και λιτή τελετή, όπως αρμόζει στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου μας, μεταξύ των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και των εργαζομένων του. Την Πίτα έχει προσκληθεί και θα ευλογήσει, λόγω απουσίας του ιδίου, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου"