Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προωθεί προς κύρωση τις επτά Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενα για την είσπραξη της δόσης του Ιανουαρίου. Με το ίδιο νομοσχέδιο το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής εξομοιώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2013 με εκείνο των υπαλλήλων των υπουργείων.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «από 1-1-2013 οι υπάλληλοι της Βουλής συνταξιοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συνταξιοδοτούνται και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Υπουργείων, της ίδια κατηγορίας και με τα ίδια έτη υπηρεσίας και η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό των ανωτέρω υπαλλήλων των Υπουργείων».

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Βουλής που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.

Επίσης καταργείται ρητά από 1.1.2013 η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των υπαλλήλων της Βουλής λαμβανόταν αυτός που προσδιοριζόταν μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.in.gr