Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου ανακοίνωσε ότι από τις 14 Ιανουαρίου ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από 17% σε 18%.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση δεν επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται -με βάση τη νομοθεσία του ΦΠΑ- στους μειωμένους συντελεστές 5% ή 8% ή στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Σύμφωνα με Γνωστοποίηση του Εφόρου, που εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 22 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2011 (ΚΔΠ 259/2004), υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ οφείλουν μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησής τους, την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν την απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο έξι ετών.

zougla.gr