Η Διεθνής Ακαδημία Οφθαλμολογίας τίμησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Καθηγητή Οφθαλμολογίας Γ.Παλλήκαρη, εκλέγοντας τον πρόσφατα ως έναν από τα μόλις 70 ενεργά μέλη της.

Η Ακαδημία Οφθαλμολογίας είναι αφοσιωμένη στην αριστεία στην εκπαίδευση την έρευνα και στις πολιτισμικά κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες για τη διαφύλαξη και αποκατάσταση της όρασης.

Η Ακαδημία πρότεινε τον καθηγητή Ιωάννη Παλλήκαρη ως μέλος της, σε ένδειξη διεθνούς αναγνώριση του εξαιρετικού κλινικού και πρωταγωνσιτικού ρόλου στη μελέτη και στην έρευνα εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια στην Οφθαλμολογία.

Ο Παλλήκαρης, με 18 διπλώματα ευρεσιτεχνία, τετραετή προεδρία της Ευρωπαικής Εταιρείας καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, και σειρά άλλων θέσεων σε Ιδρύματα της Ελλάδας, τιμάται σε διεθνές επίπεδο.

Η εκλογή του, τον κάνει, μόλις τον 2ο Έλληνα στη Διεθνή Ακαδημία Οφθαλμολογίας.