Περισσότερα από 15 δισ. ευρώ αναμένεται να δανεισθεί το 2013 το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων.

Σημειώνεται πως το βραχυχρόνιο κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων παρουσιάζει σημαντική βελτίωση καθώς από τον Ιούνιο του 2012 και μετά μειώνεται συνεχώς και στις αρχές Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στο 4,33% για τα εξάμηνα έντοκα.

Πριν από το PSI, τον Ιανουάριο του 2012, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων είχε ανέλθει στο 4,90%.

Αύριο, Τρίτη, ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχωρεί σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων προκειμένου να αντλήσει συνολικά έως 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, αϋλης μορφής ποσού 1,25 δισ. ευρώ, λήξεως 19 Απριλίου 2013. Μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές το Ελληνικό Δημόσιο θα δανεισθεί από την συγκεκριμένη έκδοση έως 2 δισ. ευρώ.

Στην τελευταία έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων στις 18 Δεκεμβρίου το Δημόσιο είχε δανεισθεί συνολικά 1,6 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,11%, ενώ η έκδοση είχε καλυφθεί κατά 1,73 φορές.

Σημειώνεται πως τον Νοέμβριο σε αντίστοιχη έκδοση ο ΟΔΔΗΧ είχε δανεισθεί 1,6 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,20%, ενώ η έκδοση είχε καλυφθεί κατά 1,66 φορές.

 

in.gr