Θετικό είναι το τελικό πρόσημο στον απολογισμό εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων,κατα την τελευταία τριετία αλλά με διαφοροποιήσεις στα επιμέρους τμήματα.

Έτσι, μεγάλη είναι η μείωση στο Μεταποιητικό (Βιοτεχνικό) τμήμα, ενώ αύξηση υπάρχει στο τμήμα των Υπηρεσιών (Επαγγελματικό) και σταθερότητα στο Εμπορικό τμήμα

Συνολικά στην τριετία 2010-2012 στο ΕΒΕΧ έγιναν 2.263 εγγραφές επιχειρήσεων και 1.929 διαγραφές, οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

2012 : Εγγραφές 690 - Διαγραφές 600
2011 : Εγγραφές 670 - Διαγραφές 668
2010 : Εγγραφές 903 - Διαγραφές 661

Σε ότι αφορά στα επιμέρους τμήματα :

Μεταποιητικό

Σύνολο : Εγγραφές 250 - Διαγραφές 434
2012 : Εγγραφές 103 - Διαγραφές 135
2011 : Εγγραφές 54 - Διαγραφές 167
2010 : Εγγραφές 93 - Διαγραφές 132 (Βιοτεχνικό)

Υπηρεσιών

Σύνολο : Εγγραφές 1.466 - Διαγραφές 953
2012 : Εγγραφές 401 - Διαγραφές 301
2011 : Εγγραφές 439 - Διαγραφές 303
2010 : Εγγραφές 626 - Διαγραφές 349

Εμπορικό

Σύνολο : Εγγραφές 548 - Διαγραφές 542
2012 : Εγγραφές 186 - Διαγραφές 164
2011 : Εγγραφές 177 - Διαγραφές 198
2010 : Εγγραφές 185 - Διαγραφές 180 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία απο το ΕΒΕΧ