Στο 36% έχει φθάσει η αδήλωτη εργασία, και σε ορισμένες περιοχές της χώρας το 44%, ενώ το 42% των ανασφάλιστων εργαζομένων είναι αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της «μαύρης» εργασίας, που πραγματοποίησαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους σε όλη τη χώρα τα κλιμάκια των επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο πόρισμα των ελεγκτών, που έχει κοινοποιηθεί ήδη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, κατά την περίοδο από 01/01/12 έως 31/12/12 ελέγχθηκαν συνολικά 19.083 επιχειρήσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι 1.038 επιχειρήσεις, αν και απασχολούσαν προσωπικό δεν τηρούσαν Μητρώο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναπόγραφες - ποσοστό 5,4%) ούτε είχαν ενημερώσει άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για το απασχολούμενο προσωπικό τους (Επιθεώρηση Εργασίας - ΟΑΕΔ).

Στους επιτόπιους ελέγχους καταχωρήθηκαν 60.796 εργαζόμενοι, από τους οποίους 22.006 (ποσοστό 36%) ήταν ανασφάλιστοι (9.345 αλλοδαποί - 12.661 ημεδαποί).

Διαπιστώθηκαν 9.191 παραβάσεις σε βάρος αντίστοιχου αριθμού επιχειρήσεων και συντάχθηκαν πρόστιμα 11.882.500 ευρώ.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι έγιναν από μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή ελεγκτών του ΣΔΟΕ, επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), του υπουργείου Ανάπτυξης και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τους καταγεγραμμένους ανασφάλιστους σε ποσοστό 42% είναι αλλοδαποί που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσημης καταγραφής, δικαιολογώντας τη δυσαναλογία μεταξύ αδειών εργασίας και αιτήσεων νομιμοποίησης του μεγάλου αριθμού μεταναστών που εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται παράνομα στη χώρα.

Στον απολογισμό του 2011 το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έφθανε το 30% και των ανασφάλιστων αλλοδαπών στο 40%.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι κλάδοι που απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστου προσωπικού είναι οι τουριστικές εποχιακές επιχειρήσεις, ο κλάδος επισιτισμού και διασκέδασης, οι υπηρεσίες καθαριότητας και security, φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, εταιρίες υπεργολαβιών, εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, ιδιωτικές σχολές - φροντιστήρια και οικοδομή όπου η εισφοροδιαφυγή παράλληλα με το συνεχή επιτόπιο έλεγχο απαιτεί και τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου.

Παρ' ότι αποτελεί κοινή και διαχρονική παραδοχή των αρμοδίων στελεχών του υπουργείου Εργασίας ότι το μοναδικό μέσο πρόληψης και καταστολής της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας είναι οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι των επιχειρήσεων από εξειδικευμένους ελεγκτές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξακολουθούν να έχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα.

Για παράδειγμα, το ελεγκτικό δυναμικό της ΕΥΠΕΑ, που αποτελεί το μοναδικό ελεγκτικό όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον εντοπισμό της ανασφάλιστης εργασίας, ανέρχεται σε μόλις 23 άτομα για όλη την επικράτεια.in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ