Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση με την οποία

«υπενθυμίζει στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών, καθώς επίσης και στους υπεύθυνους πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, ότι εντός του Ιανουαρίου του 2013, συμφωνα με την ΚΥΑ 2422./28-11-2008, θα πρέπει να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικης ) στην Αγυιά, την δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας, για την δραστηριότητά τους την εμπορική περίοδο 2012 ( έντυπα της δήλωσης υπάρχουν στην Υπηρεσία).Η μη εμπρόθεσμη κατάθεσή της, επιφέρει, πρόσθετες επιβαρύνσεις τελών, για τη χρήση του 2012. Είμαστε στην διάθεσή σας, για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση (τηλ: 2821346560 & 2821346562)».