Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2013, σε μια σεμνή τελετή, το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψε την ετήσια πίτα του.

Στην φωτογραφία διακρίνονται τα Μέλη του Εργαστηρίου, από αριστερά, ο Μιχάλης Δούμπος, Επικ. Καθηγητής, ο Σπύρος Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής, ο Γεώργιος Μπαουράκης, Διευθυντής του ΜΑΙΧ,ο Φώτης Πασιούρας, Επικ. Καθηγητής, ο Κώστας Ζοπουνίδης, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου, και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες: Σταυρούλα Σαρρή, Κατερίνα Τσακαλάκη, Δημήτρης Νίκλης, Βασιλική Μπάλλα, Αλεξάνδρα Μαραγκογιάννη και Γεωργία Μακρίδου.

Οι ερευνητικές επιτυχίες του Εργαστηρίου σε ύλη Financial Engineering, Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Τραπεζικού Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και πρόσφατα σε Ενεργειακό Μάνατζμεντ το καθιστούν σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ των πρώτων Εργαστηρίων.

Επιπλέον αρκετά Μέλη του Εργαστηρίου έχουν τιμηθεί για το επιστημονικό τους έργο από διεθνή έγκυρα περιοδικά και οργανισμούς έρευνας και εκπαίδευσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.