Στα πλαίσια των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του 13ού Γυμνασίου Ηρακλείου

1.« Με οδηγό τα τρόφιμα από την Μινωική Εποχή ταξιδεύουμε….» στην Β τάξη με συντονίστριες τις καθηγήτριες Στέλλα Δριμισκιανάκη και Νικολάου Δήμητρα και
2. «Ερευνούμε το Φυσικό Περιβάλλον από την Αρχαιότητα …..Μαθαίνουμε και δημιουργούμε με τα Υλικά της Φύσης» στην Α τάξη με συντονίστριες τις καθηγήτριες Στέλλα Δριμισκιανάκη, Γεωργία Μάνδαλου και Δέσποινα Χαραλαμπίδη πραγματοποιούνται τα εργαστήρια με θεματικές ενότητες Α)“Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων” και Β) “Αρχιτεκτονική των αγρών”.

Τα παραπάνω εργαστήρια επιδιώκουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας και αισθήματος κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού στην χρήση φυσικών υλικών και κοινόχρηστων χώρων. Ο κεντρικός άξονας των εργαστηριακών ασκήσεων στηρίζεται στο τρίπτυχο πληροφόρηση – διαδραστικότητα – δημιουργικότητα και βοηθάει στην κατανόηση εννοιών όπως δομημένο περιβάλλον και περιβαλλοντική κληρονομιά αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείρισή αυτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Εμπνέοντας και στηρίζοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν, να αναδιαμορφώσουν και να δημιουργήσουν ένα πρότυπο χώρο μέσα στο χώρο του σχολείου τους αποσκοπούμε να μεταδώσουμε το ενδιαφέρον μας για την βελτίωση και την διαμόρφωση ενός ορθά δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, χωροταξικούς, κ.α. παράγοντες.

Μέσα από την ανάπτυξη ενός διαλόγου με τα παιδιά, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρίες επιχειρούμε την αλλαγή στάσης προς τους κοινόχρηστους χώρους, τη συλλογικότητα, συνεργασία και συνυπευθυνότητα στη διαχείρισή τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη που θα επιμεληθούν των μελλοντικών αειφόρων κοινωνιών.
Υπεύθυνες των εργαστηρίων :1) Κρύστη Σαρρή – Τεχνικό Γραφείο aased
2) Μαριάννα Δεβετζόγλου (Φυσικός Κτιρίων)

Συνεργάτες – Χορηγοί

Αντώνης Άγας Α.Ε. Κατασκευαστική,
Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ – Πρότυπη Ξυλεμπορία,
ΑΚΕΚ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΞΑ,
Λ. Σταγάκης – ECO ΔΟΜΗ,
Μιχάλης Γιαννακάκης, Insite Architects lab
Εικαστικοί, Νίκος κ’ Παντελής Σωτηριάδη"