Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την με αριθμό 1 και αριθμό πρωτοκόλλου 108/3-1-2011 απόφασή του ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Εμμανουήλ Σκουλάκης, όρισε τους αντιδημάρχους του Δήμου Χανίων στις 3-1-2011 με θητεία δύο (2) ετών.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη θητεία έχει ήδη λήξει. Παρ’ όλα αυτά, πρώην αντιδήμαρχοι (αφού σήμερα δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι στο Δήμο Χανίων), ασκούν αρμοδιότητες που δεν τους ανήκουν.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω τα παραπάνω διότι πέρα του τυπικού θέματος, υπάρχουν και θέματα ουσίας με κίνδυνο να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου Χανίων».