Ο Δήμος Βιάννου, θα προχωρήσει στην χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄- για το έτος 2013.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου -συμπεριλαμβανομένων και καντινών- πλανόδιου ή στάσιμου σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα), να προσέλθουν στο Δήμο από 14/01/2013 μέχρι και 31/01/2013, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας πλανόδιου εμπορίου, θα πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με την με αριθ. 14434/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, τύπου Β΄, που αφορούν το έτος 2013.