Ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του Νομού για την σύσταση τμήματος Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία με έδρα το Ρέθυμνο ικανοποιείται μετά από προσπάθειες αρκετών μηνών.

Για την ακρίβεια, δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στην δημοσιότητα και διαβούλευση το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπεται ρητά η σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία με έδρα το Ρέθυμνο.

Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα της διενέργειας τακτικότερων ελέγχων στις επιχειρήσεις του Νομού με στόχο την τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτές.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σήμερα από το αρμόδιο τμήμα Χανίων που λόγο φόρτου εργασίας αδυνατεί να ανταπεξέλθει.

Όσο αφορά το πρόβλημα υποστελέχωσης του τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρεθύμνου το σχέδιο νόμου προβλέπει την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με διαδικασίες νέων προσλήψεων,
μεταθέσεων υπαλλήλων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και μετατάξεων.