Το Δημόσιο άντλησε την Τρίτη 1,625 δισ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνης διάρκειας εντόκων γραμματίων, με το κόστος να υποχωρεί κατά 4 μονάδες βάσης (0,04%) σε σχέση με την έκδοση του Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,07% και ο συντελεστής κάλυψης στο 1,75 από 1,73 τον Δεκέμβριο.

 

in.gr