Μετά την παρέμβαση του ΟΕΕ/ΤΑΚ στο Υπουργείο Ανάπτυξης συμπεριελήφθησαν και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) στον οδηγό του προγράμματος «Ενίσχυση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Με τον τρόπο αυτό διορθώθηκε στο παρά πέντε ακριβώς μια διαφαινόμενη αδικία εις βάρος όσων έσπευσαν να δημιουργήσουν τη νέα μορφή εταιρείας που η ίδια η πολιτεία νομοθέτησε και που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερο κόστος σε σχέση με άλλες εταιρικές μορφές.