Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι, την 18-1-2013 ημέρα Παρασκευή η Υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή, λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο προκειμένου να εκπαιδευτούν στις νέες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών οδήγησης που εφαρμόζονται από 19-1-2013.