Βαρύς ο πέλεκυς του ΕΦΕΤ και στην Κρήτη μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα.

Συνολικά σε όλη την επικράτεια επιβλήθηκαν 94 πρόστιμα συνολικού ύψους 350.000€ για διάφορες παραβάσεις, όπως για διάθεση μη ασφαλών, ακατάλληλων για κατανάλωση και νοθευμένων τροφίμων, παραπλάνηση των καταναλωτών, έλλειψη άδειας λειτουργίας κ.α.

Αναφορικά στις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στο Νησί, ανέρχονται σε 8 ενώ τα πρόστιμα ανέρχονται σε 41.000€.

Από τα μεγαλύτερα ποσά της λίστας των 94 προστίμων και σχεδόν το μισό του ποσού που επιβλήθηκε σε τοπικές επιχειρήσεις, αφορά στην υπεραγορά τροφίμων ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ στο Ηράκλειο. Το ποσό του προστίμου ανέρχεται στις 20.000€, ενώ όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ οι παραβάσεις είναι για:

  1. Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και την υποδομή
  2. Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης

Μικρότερο πρόστιμο, ύψους 2.000€ επιβλήθηκε στην υπεραγορά τροφίμων CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στο Ηράκλειο, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας. Ωστόσο στη συγκεκριμένη αλυσίδα σε καταστήματα στην Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 32.000€ για «μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα».

Flashnews.gr